جذب شریک و سرمایه گذار برای دانبرگ


اصفهان, اصفهان, ايران

استخدام و کاریابی

۱۹/۰۱/۱۳۹۸ at 15:56

شماره تماس :


توافقی

توضیح

دانبرگ برای ادامه کار خود نیاز به سرمایه و شراکت مالی دارید
سرمایه مورد ۵ میلیون ولی با هر مقدار امکان شراکت هست
در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰کاربر دارد و ۵میلیون برای افزایش کاربران است ، کسب و کار نوین و مفیدی است
جهت شراکت و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیریرد

موقعیت